Individuální dovoz vozidla

Dovozce vozidla je povinen předložit ve správním řízení na okresním úřadě odboru registr vozidel technické údaje vozidla v rozsahu zapisovaných do technického průkazu ČR.

Pro dovezená vozidla ze zemí EU je způsob získání Technického průkazu ČR následující:

 • Dovozce přistaví vozidlo k měření emisí ve stanici měření emisí.
 • Dovozce přistaví vozidlo k provedení evidenční kontroly ve zkušební stanici technické kontroly – předkládá zahraniční doklady (TP) od vozidla.
 • Pokud v zahraničních dokladech nejsou všechny technické údaje zapisující se do technického průkazu ČR, nechá si dovozce další potřebné technické údaje potvrdit u akreditovaného zástupce – výrobce vozidla nebo ve zkušebně DEKRY tj. PŘÍMO U NÁS, pomocí tiskopisu “výpis osvědčení” – tiskopis obdrží ve zkušební stanici technické kontroly.
 • Na okresním úřadě s rozšířenou působností – odboru dopravně správních agend v rámci správního řízení individuálního dovozu vozidla si nechá provést schválení technické způsobilosti vozidla. Výstupem tohoto správního řízení je čistopis technického průkazu ČR – tj. technický průkaz bez uvedení majitele (provozovatele) a RZ – registračních značek (dříve SPZ).

Doklady pro správní řízení

Technický průkaz vozidla ze země původu, popř. výpis osvědčení potvrzený akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou DEKRA, žádost o schválení technické způsobilosti, občanský průkaz, v případě organizace výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod., pokud nevyřizuje majitel (jednatel organizace) plná moc pro zprostředkovatele.

 • S technickým průkazem ČR a vozidlem si budoucí majitel (provozovatel) vozidla nechá provést ve zkušební stanici technické kontroly technickou prohlídku před registrací vozidla si uzavře povinné ručení.
 • Na registru vozidel okresního úřadu s rozšířenou působností si nechá vozidlo zaregistrovat – tj. do technického průkazu bude zapsán majitel (provozovatel) vozidla, bude vydáno ORV (malý technický průkaz) a vozidlu budou přiděleny RZ.

Doklady pro registraci vozidla:

 • technický průkaz ČR, protokol o technické prohlídce před registrací vozidla, doklad o povinném pojištění vozidla, občanský průkaz, v případě organizace výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod., pokud nevyřizuje majitel (jednatel organizace) plná moc pro zprostředkovatele.

Pro dovezená vozidla mimo EU je způsob získání Technického průkazu ČR následující:

 • Dovozce přistaví vozidlo k měření emisí ve stanici měření emisí.
 • Dovozce přistaví vozidlo k provedení technické kontroly vozidla a technické prohlídky před schválením technické způsobilosti – předkládá zahraniční doklady (TP) od vozidla a musí doložit všechny technické údaje zapisující se do technického průkazu ČR.
 • Pokud v zahraničních dokladech nejsou všechny technické údaje zapisující se do technického průkazu ČR, dovozový technik STK doporučí zákazníkovi nejvhodnější postup k získání těchto údajů.
 • Na okresním úřadě s rozšířenou působností odboru dopravně správních agend lze v rámci správního řízení individuálního dovozu vozidla získat v jednom kroku technický průkaz ČR včetně registrace vozidla.

Doklady pro správní řízení:

Technický průkaz vozidla ze země původu, popř. výpis osvědčení potvrzený akreditovaným zástupcem, technický protokol vydaný zkušební stanicí technické kontroly, protokol o provedení technické prohlídky před schválením vozidla, žádost o schválení technické způsobilosti, žádost o registraci vozidla, doklad o povinném pojištění vozidla, občanský průkaz, v případě organizace výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod., pokud nevyřizuje majitel (jednatel organizace) plná moc pro zprostředkovatele.

Rychlý kontakt: STK Přerov tel.: 581 211 845, Adresa:  Teličkova 433/35, 75124 Přerov-Předmostí