Ceník – STK Přerov

Platba je možná v hotovosti i platební kartou.

ceník služeb platný od 1. 8. 2020 cena včetně 21% DPH
evidenční kontrola 450 Kč
osobní automobil M1 1050 Kč
nákladní automobil N1 1050 Kč
připojené vozidlo O1 O2 580 Kč
motocykl LA, LC 600 Kč
nařízená technická prohlídka (M1, N1) 700 Kč
technická prohlídka po silniční kontrole vozidla 450 Kč
opakovaná kontrola do 30 dnů 400 Kč
opakovaná kontrola do 30 dnů motocykl + přívěsný vozík 200 Kč
dovoz jednotlivého vozidla M1 N1 (+ příloha tech. protokolu) 1600 Kč
dovoz jednotlivého vozidla motocykl + přívěsný vozík 1400 Kč
evidenční kontrola – dovoz 600 Kč
kontrola před registrací vozidla – dovoz 1100 Kč
přestavba vozidla 1400 Kč
stavba jednotlivého vozidla 1600 Kč
kontrola na žádost zákazníka 700 Kč
zjištění emisního údaje DEKRA 1200 Kč
vylepení náhradní kontrolní nálepky 100 Kč

měření emisí – zážehového motoru (benzín)

opakované měření

800 Kč

400 Kč

měření emisí – vznětového motoru (nafta)

opakované měření

850 Kč

400 Kč

měření emisí – zážehového motoru na alternativní pohon LPG

opakované měření

900 Kč

400 Kč

zjištění chybějících emisních údajů vozidla v technickém průkazu (pověřenou firmou DEKRA) 1200 + 420 Kč
zjištění technických údajů vozidel před schválením technické způsobilosti, dovoz (pověřenou zkušebnou DEKRA) 2200 Kč

Rychlý kontakt: STK Přerov tel.: 581 211 845, Adresa:  Teličkova 433/35, 75124 Přerov-Předmostí